Z novinarske konference (od leve): Daniel Vargazon, pri KGZS predsednik sektorskega odbora za prašičerejo ,Danilo Meolic, član Sveta KGZS OE Murka Sobota, Alojz Varga in Danilo Potokar, pri KGZS vodja Sektorja za živinorejo

komentarji