V četrtek, 12. in v petek, 13. novembra se bo v Kongresni dvorani hotela Radin v Radencih začelo medanarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali ZADRAVČEVI – ERJAVČEVI DNEVI 2015. Organizator posveta je KGZS-KGZ Murska Sobota.

Kot pravi dr. Stanko Kapun, predsednik organizacijskega odbora posveta, sicer pa na omenjenem zavodu vodja kmetijske svetovalne službe, bodo letos največ časa namenili  prehrani živali ter njen vpliv na okolje, gospodarnosti rej, počutje živali in kakovost živalskih proizvodov, kakovosti krme, selekcijskemu napredek v živinoreji in z njim povezane potrebe po prilagajanju kakovosti krme in krmnih obrokov ter drugim vebinam s področja živinoreje. Okrog 150 slušateljem iz vrst strokovne in laične javnosti bo redstavljenih bo 32 referatov domačih in tujih strokovnjakov s področja prehrane živali.

Več informacij s posveta dobite na KGZ Murska Sobota: mag. Tatjana Čeh, Gsm: 031 703 644, E-mail: tatjana@3lan.si ali dr. Stanko Kapun, Gsm: 031 703 603, E-mail: stanko.kapun@gov.si