Na letni skupščlini Govedorejskega društva lisaste pasme Ljutomer-Križevci so tudi letos podelili priznanja tistim rejcem, ki so na področju prireje mleka oziroma v selekciji v minulem letu dosegli najboljše rezultate. Podatke obdeluje in spremlja kmetijski inštitut Slovenije in se nanašajo na zaključene laktacije posameznih živali tistih kmetij, ki so vključeni v kontrolo proizvodnosti.

Za najboljšo prvesnico je bil nagrajen rejec Sašo Balažič iz Stare Nove vasi, za kravo v 2. in 3. kataciji Petra Štuhec iz Gajševcev in za življenjsko proizvodnjo Slavko Ostrc iz Kokoričev. Naj rejec na območju omenjenga društva s 137 člani je postal Branko Štuhec iz Logarovcev, ki je z 28 kravami z zaključeno laktacijo dosegel povrečno mlečnost 9.235 kg.

Zbrani so bili med drugim kritični nad nedavno razlastitvijo deličarjev Pomurskih mlekarn, kjer so imeli pomembno lastništvo tudi njihovi kmetje oz. SKZ Ljutomer-Krijževci. Zaradi nestrinjanja z uvedbo prisijlne poravnave Pomurskih mlekarn že od 1. novembra lani zadruga mleko namesto v Mursko Soboto oziroma Ljutomer, kjer je proizvodnji obrat mlekarn za sire, oddaja na Hrvaško.