Tudi iz leta v leto vse bolj razredčene vrste rejcev krav molznic, združeni v Govedorejsko društvo Gornji Petrovci, so vse bolj zaskrbljeni nad trenutnimi razmerami na področju prireje mleka, saj odkupna cena za surovo mleko trenutno za najboljšo kakovosti znaša 27 centov za liter, a se trend padanja cen še ni ustavil. 

Kakšnih 60 rejcev iz občin Gornji Petrovci, Hodoš in Šalovci, nekateri pa prihajajo tudi iz moravskotopliške in puconske, so bili kritični tudi nad trenutnimi razmerami v Pomurskih mlekarnah, ki so ob 8. okrobra lani v prisilni poravnavi. Mimo volje lastnikov oz. na predlog upniškega odbora (in v skladu z veljavno insolvenčno zakonodajo) so bili namreč v začetku prejšnjega meseca vsi dosedanji lastniki razlaščeni. Zadruge neposredno in preko pooblaščenke, v slednji pa so imeli pomemben lastniški delež tudi kmetje kot fizične osebe, so namreč na ta način v mlekarni izgubili več kot 50-odstotni lastnški delež. 

Na podlagi podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije so najboljšim rejcem krav molznic, ki so vključene v kontrolo prizvodnosti in so imele lani zaključene laktacije, podelili priznanje. Naj rejec je postal Karel Hari iz Križevcev na Goričkem, naj prvesnico ima Aleksander Sobjak iz Košarovcev, Ervin Kovač iz Kukeča, ki je tudi predsednik društva, pa je dobil priznanje za najvišjo prirejo v življenjski proizvodnji, enako pa tudi za žival z najboljšimi rezultati v zaključeni 3. oz. 4. laktaciji.