Govedorejsko društvo Tišina je bilo organizator zanimivega strokovno-družabnega srečanja s poudarkom prikaza poskusov različnih mešanic za pripravo kakovostne voluminozne krme. Skupaj s KGZ Murska Sobota in semenarskimi hišami Agrosaat, KZ Lenart, Saatbau, Semenarna Ljubljana in Semevit so namreč na lanski prvi izvedbi prireditve sredi poletja zasejali kar 20 različnih makroposkusov travno-deteteljnih, deteljno-travnih in travnih mešanic ter samostojnih setev trav in detelj. Ob prezentaciji tehnologije pridelave in pridelka zelinja na enoto površino, kar je bilo opravljeno že na prireditvi sami, bodo v laboratoriju soboškega zavoda izmerili tudi energijske in druge vrednosti posameznega pridelka. 

Na Krajni pri Tišini so pripravili tudi predstavitev strojev za spravilo voluminozne krme proizvajalca SIP Šempeter, traktorjev Kubota, apnenje tal ter izbor dosevkov s predstavitvijo sortimenta za KOPOP, operacije POZ-Zel, POZ-Nep in POZ-Pod. Predstavili so se tudi starodobniki z razstavo in delovanjem starih kmetijskih traktorjev in priključkov, pa tudi kosili so s kosilnico na konjsko vprego, ki jo je sicer vlekel starodobnik, in z ročnimi kosami.