V okviru Skupine Kmetijske zadruge (KZ) Ptuj je ena od dveh odvisnih družb (ob Oljarni Fram) tudi Zadružna oskrba, ki je začela s svojim delovanjem leta 2006. Čeprav ima Zadružna oskrba le pet zaposlenih, ustvari zelo pomembni delež na nivoju skupine, več kot četrtinskega. Prednostno se družba ukvarja z grosistično dobavo fitofarmacevtskih sredstev, mineralnih gnojil in semen. In s tem kmetijskim repromaterialom zalaga večino slovenskih kmetijskih zadrug, vinskih kleti, kmetijskih podjetij in zasebnih trgovin. 

Daljši pogovor o nastanku, sedanjih razmerah v Zadružni oskrbi, načrtih in težavah objavljamo v pogovoru z direktorjem KZ Ptuj Marjanom Janžekovičem v tekoči, 16. številki tednika Kmečki glas.