Na kmetijsko-gozdarskem zavodu v Mariboru je bila danes dopoldan skupna seja treh območnih enot KGZS - Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Namen sklica izredne seje je bila posledica škode v kmetijstvu, ki jo je povzročila nedavana spomladanska pozeba, od 25. do 28. aprila.

Člani svetov območnih enot so z namenom reševanja nastalih razmer sprejeli pet sklepov. Med drugim tudi tega, ker samo po predoceni znaša škoda po pozebi v Podravju in Pomurju več deset milijonov evrov, se mora v sanacijo in finančno pomoč prizadetim vključiti tudi Vlada RS. Zahtevali so tudi, naj Uprava RS za zaščito in reševanje pri lokalni skupnosti na prizadetih območjih sproži postopek, da župani aktivirajo občinske komisije za popis in oceno škode po pozebi. Pri Predlogu novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka pa naj se podaljša prehodno obdobje, še prej pa ponovi njegova javna razprava.