Za ptujskimi zadružnik - več kot tisoč jih je, je še eno uspešno poslovno leto. V Skupini Kmetijska zadruga (KZ) Ptuj, v okviru kate delujeta tudi dve odvisni družbi (Zadružna oskrba in Oljarna Fram), so lani ustvarila dobrih 49 milijonov evrov prihodkov, kar je največ doslej. V 39 oskrbnih centrih, ki delujejo v okviru njihovih 12 področnih zadrug, upravi in dveh njenih odvisnih družbah je skupaj 112 zaposlenih. 

Na sredini skupščini, ki je bila v Gorišnici, pa je bilo tudi slovesno, saj so s torto simbolično zaznamovali 10. obletnico njihove hčerinske družbe Zadružna oskrba. Slednja na leto s prometom fitofarmacevtskih sredstev, semeni in mineralnimi gnojili ter drugim kmetijskim repromaterialom na debelo ustvari 13 milijonov evrov prihodkov. 

Več z občnega zbora v eni od naslednjih številk.