Predsednik ptujske kmetijske zadruge - na tem položaju je že 5. mandat, je praktično več kot polovico najaktivnejšega življenjskega obdobja vpet v zadružništvo in delo v kmetijskih organizacijah. 

S kandidiranjem v Svet KGZS je pred novim izzivom, če bo izvoljen, pa se bo predvsem zavzemal za manjše kmetije, ki so bile - čeprav po številu prevladujejo, doslej neupravičeno zapostavljene. Marjan na srednjeveliki družinski kmetiji (15 ha) tudi kmetuje, v Zg. Jablanah na Dravskem polju pa se ukvarjajo s prirejo mleka in rejo govejih pitancev. Do 40 repov je v njihovem hlevu.