Čeprav je že več kot 30 let zaposlen v KZ Radgona - zadnjih 20 let kot vodja proizvodnje, ostaja zvest kmetijstvu tudi neposredno. Z družino namreč obdelujejo 20-hektarsko kmetijo; Pintaričevi pa se ukvarjajo tudi z drugimi panogami v tej dejavnosti - govedorejo, prašičerejo in vinogradništvom.

"Človek mora najprej kmetijstvo neposredno občutiti, šele tedaj je lahko v njem posredno tudi zaposlen," pravi. Ker ima v njem veliko izkušenj in ker težave v dejavnosti dobro pozna, bi kot kandidat Kmečke liste rad postal član Sveta KGZS in s tem vstopil tudi v sooblikovanje njene vsebine. 

Več v reportaži v naslednji številki tednika Kmečki glas.