kPtujska zadruga je lani od svojih članov odkupila 7.200 ton pšenice in prav toliko koruze, 600 ton rži, 300 ton oljne ogrščice, 1.950 ton grozdja ter čez 3000 ton vrtnin. V fizičnem smislu to pomeni 20.871 ton poljščin, 5.200 govedi in 15 tisoč prašičev.

 S pripojitvijo kmetijskih zadrug Pesnica, Korena in Ormož je KZ Ptuj postala tudi pomemben organizator odkupa mleka – skupaj s v prirejo mleka usmerjenimi kmeti z območja PZ Korena, PZ Pesnica in PZ Ormož na leto odkupijo že 15 milijonov litrov.

Več o zadrugi, tudi v smislu organizacije proizvodnje v pitanju živine in zelenjadarstvu v posebni prilogi Spodnje Podravje, ki izide prihodnjo sredo.