Direktor ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda, ki je na tem položaju zadnja tri leta,  v celostranskem intervjuju razmišlja o trenutnih razmerah v kmetijstvu v Spodnjem Podrvju, težavah in izzivih. Naječ težav vidi pri kmetovanju v Halozah, na vodovarstvenih območjih in praktično ničelne možnosti novih zakupov zemlje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdrov RS.

Intervju bo objaljen to sredo v posebni regijski prilogi, torat je na vrsti Spodnje Podravje.