Ker se cene pogonskih goriv, maziv in drugega materiala v zadnjih letih niso bistveno spremenili, ima tudi ljutomersko-križevski strojni krožek nespremenjeni cenik oziroma za vsako strojno opravilo enake najvišje priporočene cene kot lani. Kot pravi strokovni tajnik Društva za medsosedsko pomoč Ljutomer-Križevci, ki je drugo ime za strojni krožek, Franc Sreš, se lahko izvajalci storitev odločijo tudi za nižje cene, zgornji prag teh pa je kot rečeno določen.

Na leto objavijo troje cenikov – za spomladanska, poletna in jesenska opravila. Konkretno o cenah v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.