Po ocenah KGZ Murska Sobota je bilo letos na obeh bregovih Mure požetih okrog 18 tisoč hektarjev ozimne pšenice in 240 ha pire. V Sloveniji je bilo omenjenima kulturama skupaj namenjenih 32.407 ha, kar pomeni, da na pomursko regijo pri teh žitih odpade nekaj več kot 56-odstotni delež. 

Kmetje in kmetijske gospodarske družbe so prodali oziroma za prodajo skladiščili nekaj več kot 60 tisoč ton zlatega zrnja, kar je sicer nekaj manj kot prejšnja leta, vendar še vedno nad pričakovanji. Čeprav je bilo govora, da bo Mlinopek zaradi nekaj tisoč ton lanskih zalog krušno pšenico odkupoval le od svojih pogodbenih pridelovalcev, torej le okrog 8 tisoč ton, jih je med vsemi tudi letos odkupil največ - 14.500 ton. Količinsko je bila letošnja letina nekoliko slabša od lanske, kakovostno pa je bila solidna.

Več o letošnjem količinskem odkupu pšenice v Pomurju v prihodnji številki Kmečkega glasa.