Če so za precejšnja nihanja v količini odkupa med posameznimi odkupovalci v primerjavi z lanskim letom tudi topot vmes odkupni pogoji in cene, je sicer težko trditi, a nekaj je zagotovo na tem. To je še en dokaz več, da kmetje kljub zapletenim cenikom vedo (pre)računati, kdo je zanje najugodnejši. Sicer pa smo primerjavo med petimi pomurskimi odkupovalci pšenice v smislu cene in drugih pogojev podrobno predstavili v 29. številki Kmečkega glasa (20. julija) na strani 4.

O količinskem odkupu pšenice kar desetih odkupovalcev v Pomurju bomo podrobno pisali v novi številki Kmečkega glasa.