Zavedajoč še svojih korenin ter vloge podeželja in z njim tudi kmetijstva kot mesta pridelave zdrave in okusne hrane po eni ter po drugi kraja, kjer že stoletja živijo stara kmečka opravila in običaji ter se iz generacije v generacijo prenaša ljudska tradicija, zadnja leta vse bolj v ospredje stopajo prikazi kmečkih opravil in obrti na stari način ter z njimi povezanimi šegami in navadami. Pohvalno je, da se vanje vse aktivneje vključujejo tudi mladi. S tem dokazujejo, da zanje niso pomembni le mobilni telefoni, prenosne tablice in druga elektronska tehnika.