Prav danes, 13. septembra mineva 40 let od prvega strokovnega dneva pri nas najbolj razširjene poljščine – Dneva koruze, ki jo vsako leto tik pred njenim spravilom že znani organizatorji – KGZ Murska Sobota, Biotehniška šola Rakičan, Panvita in Kmetijski inštitut Slovenije pripravljajo na srednji kmetijski oziroma danes biotehniški šoli v Rakičanu.

Pred nekoliko skromnejšim avditorijem stroke in kmetov kot pridelovalcev je bilo danes dopoldan povednega veliko zanimivega: da so bili letos kljub spomladanski pozebi in poletni toči v povprečju gledano zelo ugodni pridelovali pogoji; da se v količinskem smislu pričakuje ena od rekordih letih; pojavnost njenega največjega škodljivca – koruznega hrošča, je že zdavnaj dosegla vso Slovenijo, vendar je gospodarska škoda manjša, kjer se le-ta ne seje v monokulturi, pač pa v obveznem 2-letnem kolobarju ali celo 3-letnem; govora pa je bilo tudi o tehničnih ukrepih za boljšo zaščito uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev med njenim tretiranjem. Najbolj zanimiva tema pa je bilo predstavljeno stanje na trgu s koruzo. Ben Moljk z oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije je kljub trenutno še relativno visokim borznim cenam – v soseščini od 145 do 150 €/t, a gre za lanske zaloge, napovedal, da bo zaradi dobrih napovedi letin tega žita povsod po EU in širše, tudi domača odkupna cena koruze v zrnju ob žetvi še nižja od lanske. Vsaj od 5 do 10 €/t. Spomnimo: lani je bila cena 95 €/t za koruzo ob 25-odstotni vlažnosti, suha (14 % vlage) pa je ob spravilu veljala od 130 do 135 €/t.

Več v prihodnji številki Kmečkega glasa.