V zvezi s sago, ki se na KGZ Ptuj širi že vse od ponedeljka, smo dobili obširne odgovore na vsa naša zastavljena vprašanja od vpletenega svetovalca specialista.

Kar zadeva njegov petkov izostanek na dogovorjenem sestanku z vodstvom KGZ Ptuj, kjer naj bi razjasnili okoliščine, zakaj je prišlo do sedaj že znanega zapleta pri pripravi vlog za prijavo na dva razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva, ter isti dan s strani Zavoda vloženo ustno prijavo na policijo na sum kaznivega dejanja, nam je dejal, da se sestanka ni mogel udeležiti, ker je bil pri zdravniku. V zvezi s prijavo pa: »Bom brez besed. To prvič čujem. Ne vem pa, kako bi naj naredil te moje vloge v enem mesecu, ki ima trideset dni, če za vsako rabiš dva dni, na zavodu pa še je veliko ljudi. A poznate sužnjelastništvo?«

Več o njegovih odgovorih in sploh o tem dogodku na KGZ Ptuj v sredini številki Kmečkega glasa.