Vodja kmetijskih svetovalcev na omenjenem zavodu, Peter Pribožič, pod okriljem katerega je delal tudi svetovalec Uroš Neudauer, nam je v včerajšnjem pisnem odgovoru uvodoma zapisal, da so po natančni analizi njihovih oddanih vlog na razpisa za kmetijske naložbe – na njihovo prošnjo jih je opravila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja RS, ugotovili, da je skupna vrednost naložb 80 oddanih vlog z območja njihovega zavoda 18,690.432,93 € oz. pričakovana  višina pridobljenih nepovratnih sredstev pa 6,674.066,24 €.

Žal odgovorov na naša konkretna vprašanja – tudi tako: »Ni malo kmetov, ki s prstom kažejo, da je krivec za zamude pri oddaji vlog vodstvo KGZ Ptuj. Kaj menite vi?», nismo dočakali, so pa bili v Pribožičevem pisanju izpostavljeni nekateri že znani poudarki: »Zaradi neoddanih vlog svetovalca, ki je sam izdeloval vloge in vseskozi zagotavljal kmetijam in vodstvu zavoda, da bodo vloge pravočasno dokončane, sedaj iščemo rešitev skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS. Za nekatere kmetije, ki ležijo na vodovarstvenih območjih  in na gorsko- višinskih območjih, sta letos predvidena razpisa, na katere bi lahko kandidirali v skladu s pogoji razpisa. Podali pa smo tudi vlogo, da se razpis za kolektivne naložbe ponovi v čim krajšem možnem času, da bi kmetije imele možnost kandidiranja za pridobitev dela investicijskih sredstev.«

Več v prihodnji številki Kmečkega glasa.