Pred nekaj trenutki se je v murskosoboški dvorani hotela Diana končal zanimiva okrogla miza oz. kot ji je dejal sklicatelj – poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, ki je bil tudi nekdanji slovenski kmetijski minister, evropski pogovor na temo Priložnosti prleško-prekmurskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu.

Med zanimivimi uvodnimi razpravljavci na to  v mnogih pogledih za malo in razdrobljeno slovensko ekonomijo obsega z vseh segmentov perspektivno področje, kjer je potrebno sodelovanje vseh – od kmetov kot pridelovalcev, živilsko-predelovalne industrije kot predelovalcev  ter potrošnikov, malih in velikih, ruralnega in urbanega okolja, so bili mag. Ladeja Godina Košir, ki je iniciatorka in integratorka platforme Circular Change (Krožna sprememba); Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota kot osrednje strokovne inštitucije s področja kmetijstva in podeželja; nosile kmetije  Alojz Štuhec ml. iz Bolehnečicev pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ki mu sicer kmetovanje pomeni dopolnilo k njegovemu osnovnemu področju – kmetijskemu svetovanju; Rok Šiftar iz Polane pri Murski Soboti, inovativni mladi kmet Pomurja za leto 2016, ki je z 200 hektarji usmerjen v ekološko pridelavo in Branko Virag, direktor Panvitinega Kmetijstva, družbe, ki obdeluje štiri tisoč hektarjev njivskih površin.

Na koncu je evropski poslanec Franc Bogovič, potem, ko so sili s strani številnega občinstva v dvorani, izpostavljena številna vprašanja in dobra razmišljanja končal z besedami: »Optimizem,  zaupanje in drznost - vse to nam včasih primanjkuje, in to so koraki, ki nas bodo tudi v tej regiji pripeljali do želenih ciljev. Mislim, da bi vsakdo naredil napako, če se pri omembi besede "drznost" ne bi spomni entuziastov iz Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, ki drzno razmišljajo v prizadevanju vračanja setve sladkorne pese na naša polja in njeno morebitno predelavo, in bi s tem zapolnili tudi vrzel pri njivskem kolobarju."

Program je vodil župan občine Veržej, sicer pri KGZ Murska Sobota specialist za razvoj podeželja Slavko Petovar.

Več v eni od tiskanih izdaj Kmečkega glasa.