Kot smo že poročali, je za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja oz. za namen črpanja sredstev iz dveh skladov EU v novem programskem obdobju (2014-2020) čisto na novo začela delovati tudi Lokalna akcijska skupina (LAS) Haloze. Ta  obsega območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

16.1.2017 je bil že objavljen prvi javni poziv za izvajanje projektov LAS Haloz, iz sicer v višini 250 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ta je odprt do 22. februarja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %, najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 60 tisoč evrov.

Podeželsko razvojno jedo (PRJ) HALO, ki je vodilni partner LAS Haloze, je za namen prvega poziva že opravil vse tri informativne animacijske delavnice, ki so bile v Majšperku, Podlehniku in Goričaku, kulturi dvorani občine Zavrč. Po prvih informacijah in obisku sodeč je zanimanje potencialnih prijaviteljev za aktualni razpis veliko.  

Informacije o prvem javnem pozivu je mogoče dobiti po elektronski pošti: las.haloze@halo.si, na spletni strani www.hloze.org    ali po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00. Zadnja vprašanja so možna do 15. 02.2017.

Prioritetna področja za prijavo projektov so: spodbujanje turističnega razvoja območja, krepitev položaja vinogradništva, revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma, reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000 in krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo.

15. februarja pa bo za haloški LAS objavljen še javni poziv za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).