Zadnji delovni dan lanskega leta, v petek, 30. decembra je vodstvo zadruge Pomurskim mlekarnam  (PM)  poslalo odpoved dobave mleka. V skladu s pogodbo ima tudi ta zadruga 3-mesečni odpovedni rok, kar pomeni, da bo s 1. aprilom začela odkupljeno mleko prodajati tudi drugim kupcem oz. mlekarnam. In ne prednostno le PM, kjer ima KZ Radgona v skladu z izidom lanske prisilne poravnave, ko so upniki lahko konvertirali svoje terjatve v lastniški delež, zanemarljiov, 1,3-odstotno lastništvo.

Kot pravi direktor Danilo Rihtarič, je bil namreč sklep upravnega odbora zadruge, da v skladu z zmanjšanjem tveganja plačila razprši prodajo. Doslej je KZ Radgona več kot 90 % mleka dobavljala PM; desetino od celotnih lanskih odkupljenih količin, ki so od 149 kmetov skupaj znašale 10,121.496 litrov, pa je že sedaj prodajala mariborski družbi Benytrade, Export-Import, ki se ukvarja s trgovino in posredništvom. Ta z mlekom oskrbuje male slovenske sirarje, mleko pa prodaja tudi na Hrvaško. Kdo bo tretji kupec njihovega mleka – ali mlekarna, ali posrednik, Rihtarič ni povedal.

Več o tem v tiskani izdaji Kmečkega glasa.