Kot so nam sporočili iz PRJ HALO, podeželskega razvojnega jedra, ki je vodilni partner LAS Haloze, so v okviru informativno animacijskih aktivnosti te lokalne akcijske skupine za predstavitev prvega javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze- Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje (EKSRP) pripravili tri informativno animacijske delavnice za splošno javnost: Majšperku, Podlehniku in Goričaku.

»Zanimanje za javni poziv je veliko in udeležba na vse treh delavnicah je bila dobra. Delavnic se je skupaj udeležilo več kot 110 oseb iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski, zasebni). Udeleženci so bili tako iz kmetij, podjetij, občin, društev, raznih drugih organizacij ter samostojni podjetniki in posamezniki,« so zapisali v PRJ HALO.

 Na vseh delavnicah je ta vodilni partner novoustanovljenega LAS Haloze predstavil prioritete iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, predstavili smo sam javni poziv ter priročnik za uspešno pripravo projekta. Predstavljene so bili tudi vsi obrazci in priloge, ki jih je potrebno izpolniti, da je vloga popolna. Gradivo z delavnic je objavljeno na strani javnega poziva povsem na dnu, ki ga je mogoče najti tudi na naslovu www.haloze.org.

»Na isti strani so objavljena tudi pogosta vprašanja z odgovori, ki vam lahko pomagajo pri odgovoru na morebitna vaša vprašanja.V kolikor imate še dodatna vprašanja se lahko obrnete na nas preko e-pošte na las.haloze@halo.si ali preko telefona na T: 02 795 32 00, v kolikor se želite osebno pogovoriti, se prej najavite, da uskladimo termin,« še obveščajo javnost z območja delovanja LAS Haloze, ki obsega sedem občin: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.