Po nižjih odkupnih cenah pri veliki večini kmetijskih produktov ter ponekod tudi zaradi nižjih pridelkov, so rezultati pričakovani – Zanimivo bo počakati še na količinske podatke

Že iz medletnih oz. mesečnih podatkov, ki jih redno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je bilo sklepati, da so denarnice kmetijcev – četudi so količinsko v večini opazovanih skupinah – v poljedelstvu in živinoreji pridelali več, v sadjarstvo in vinogradništvu pa zaradi pozebe manj, lani postale še tanjše.

Kot so sporočili iz SURS, je bilo letu 2016 skupaj odkupljenih za 466,7 milijona evrov kmetijskih pridelkov, to je za natanko 1,3 % manj od vrednosti odkupa v tej skupini v letu 2015.

Kumulativno je bil vrednostno na letni ravni najvišji padec, 5.2-odstoten, prvenstveno zaradi pozebe v skupini sadjarstvo in vinogradništvo, enoodstoten v živinoreji, v poljedelstvu pa je bilo zahvaljujoč občutnemu dvigu industrijskih rastlin zaznati celo 0,2-odstotno rast.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.