Čeprav je danes pustna sobota in goduje Matija, po ljudskem izročilu po Vincencu in Blažu zadnji od treh »rezačev«, ko naj bi se najpozneje začela rez vinske trte, je Društvo vinogradnikov  Goričko pripravilo še zadnji prikaz rezi vinske trte.  V vinogradu Alojza Berdena na Trnavskem bregu v Filovskih goricah v občini Moravske Toplice je predsednik društva Ernest Novak, sicer na KGZ Murska Sobota specialist za vinogradništvo in vinarstvo, pripravil strokovni prikaz rezi vinske trte, ki je bila poškodovana po lanski toči. Nekaj dni pred tem  je bil vinogradnikom – blizu 200 jih je v društvu, na Vaneči na voljo še prikaz rezi v vinogradu, ki ga je prizadela pozeba.  

Goričke vinograde, ki tvorijo eno od treh podokolišev  vinorodnega okoliša Prekmurje v vinorodni deželi Podravje, sta namreč lani prizadeli kar dve vremenski ujmi – konec aprila močna spomladanska pozeba, sredi julija pa še toča. Tečko je reči, po kateri je bila škoda večja: kjer je vinograde doletela, pridelka praktično ni bilo. Glede na specifičnost poškodb na rodnem lesu pa se sedaj nekoliko razlikuje tudi zimska rez.

Več v rubriki Iz naših krajev.