Na podlagi informacij o rejskih dosežkih oziroma rezultatih proizvodnosti krav molznic v standardni, 305-dnevni laktaciji, ki jih vodi in objavlja Kmetijski inštitut Slovenije, so tudi nekatera območja štirih upravnih enot v Pomurju nad slovenskim povprečjem. To še zlasti velja za mlečnosti čiste lisaste pasme (LP) in kombinirane oziroma oplemenitene lisaste pasme (LSX), ki na obeh bregovih Mure predstavljata več kot 97 % vseh krav, vključenih v kontrolo.

Kot je znano, je bilo v minulem letu v Sloveniji od 80.626 laktacijskih zaključkov vseh pasem (za slabih tisoč več kot leta 2015), ki so bile vključene v kontrolo proizvodnosti,  34.094 zaključkov črno-bele pasme (ČB), 21.855 čiste lisaste, 9.454 rjave pasme, 8.500 zaključkov kombinirane lisaste pasme, 28 zaključkov cikastega goveda in 6.695 zaključkov drugih pasem.

Med pomurskimi upravnimi enotami daleč najbolj izstopata gornjeradgonska in ljutomerska. V slednji oziroma v občinah Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje, je bila pri kombinirani lisasti pasmi povprečna mlečnost od državnega povprečja (6.173 kg) že omenjenega števila živali (8.500)  višja za 383 kg, pri čisti lisasti pasmi pa od povprečnih 5.568 kg višja za 299 kg. Na Ljutomerskem je bilo v kontrolo LSX vključenih 373 živali, v LS pa 857 krav. Na Gornjeradgonskem so številke še impozantnejše: v kontrolo LSX je bilo vključenih 291 krav, mlečnost pri tej pasmi pa je bila na tem območju od državnega povprečja višja za 359 kg; pri LS pasmi pa je bila ta od slovenskega povprečja višja kar za 604 kg. V kontrolo je bilo pri tej pasmi na območju občin Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci, Gornja Radgona in Apače vključenih 448 krav. Na omenjenem območju je bila nad državnim povprečjem (7.839 kg), višja tudi mlečnost pri črno-beli pasmi, in sicer je ta bila pri 111 kravah višja za 92 kg.