Levji delež k temu, da so bile cene kmetijskih pridelkov v minulem letu v povprečju za 2,3 % nižje kot v letu 2015,  so prispevale cene iz skupine živali in živalski proizvodi (najbolj mleka), saj so bile tod cene v povprečju nižje za 5,6 %. Cene v drugi skupini - rastlinski pridelki, pa so bile celo višje za 4 %, najbolj na račun kar povprečnega 29,2-odstotnega dviga cen krompirja. Iz te skupine so bile višje tudi cene industrijskih rastlin, najbolj na račun hmelja (za 7,4 %), dvig cen pa je bil opazen tudi pri sadju (za 5,8 %) in vinu (za 4,4 %).

A imamo iz skupine rastlinskih pridelkov tudi negativnega rekorderja: cene žit (ozimnih žit in koruze v zrnju) so namreč bile lani v povprečju nižje za kar 11,7 %. Med žiti se je lani najbolj znižala cena pšenice, ki je bila v primerjavi z letom pred tem nižja za kar 20,4 %. Kmetje so namreč za pšenico leta 2015 v povprečju dobili 168,33 €/t), povprečna odkupna cena za lansko pšenico pa je bila vsega138,9 €/t. Lani je tona koruze ob 25 % vlagi veljala od 85 do 90 €, predlanskim pa po toni 95 €.  

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.