Čeprav je sodil v srednjo generacijo naprednih pomurskih kmetov, smrt ne izbira in kosi vsevpreg. Po krajši, a hudi bolezni je včeraj opoldan boj z njo izgubil v družbi priljubljeni in v besedah preudarni Marijan Perša. V predprejšnjem mandatu je bil tudi predsednik Sveta OE KGZS Murska Sobota, že nekaj mandatov pa tudi član murskosoboškega Sveta OE, kakor tudi Sveta murskosoboškega zavoda; bil pa je tudi član Sveta in UO KGZS.  

Marijan je z družino - ženo Marijo ter sinovomi Marijanom, Antonom in Matejem živel v obmejni vasi Fikšinci (občina Rogašovci) na zahodu Goričkega. Vseskozi so se na družinski kmetiji, ki bi lahko marsikomu rabila za vzor, ukvarjali z govedorejo in poljedelstvom. Tako bo ostalo tudi poslej, saj je kmetijo prevzel eden od sinov, pomagata pa mu tudi druga. V lani na novo zgrajenem hlevu in obstoječem redijo čez 60 krav molznic, skupaj pa imajo vse živine v hlevu več kot 200. Zanje pridelajo krmo na okrog 85 hektarih lastnih in najetih površin. Letno oddajo več kot 400 tisoč litrov mleka.  

Marijan Perša se je že zgodaj aktivno vključil v različne oblike združenj s področja kmetijstva in lokalnih skupnosti ter odgovorno prevzemal številne naloge. Bil je občinski svetnik, član upravnega odbora nekdanje SKZ Panonka, član upravnega odbora zadruge Ledavski dol Cankova, član nadzornega odbora Pomurskih mlekarn, član in predsednik Govedorejskega društva Cankova, še v tem mandatu pa član Sveta OE KGZS Murska Sobota in predsednik Zveze govedorejskih društev Pomurja.

V trajnem spominu nam bo ostal zaradi zavzetega delovanja na področju kmetijske politike in organiziranja kmetov ter kot vnet zagovornik kmetov in njihovega nenadomestljivega pomena pri razvoju družbe. Kot je rad večkrat poudaril, mora kmet (p)ostati enakopraven član družbe, če hočemo ostati napredna evropska država s stabilno pridelavo varne hrane in razvitim podeželjem. Med drugim je bil dobitnik priznanja KGZS, iz katere obrazložitve smo tudi črpali zgoraj navedene podate.

Pogreb pokojnika bo jutri, v petek ob 15. uri na pokopališču Fikšincih, v kateri poslovilni vežici tudi leži.