Goričko je gričevnat svet severnega dela Prekmurja ali kot radi rečemo možgani Slovenske kokoške. Je pokrajina kot naročena za govedorejo, saj ponuja veliko travnatega sveta za pašo govedi, zlasti krav molznic. Je pa tudi pokrajina, kjer kmetijstvo zlasti v njenem vzhodnem delu stagnira, da ne rečemo životari. Razlogov za to je več.

Odgovore na to in številna druga vprašanja bodo skušali poiskati na 6. Grajskem večeru za Goričko, ki bo pod naslovom Perspektive mladih kmetov na Goričkem ta petek, 24. marca ob 19. uri na gradu Grad. Gosta večera, ki ga pripravlja javni zavod Krajinski park Goričko, bosta prekmurski rojak dr. Emil Erjavec z ljubljanske biotehniške fakultete in »naturalizirani« Prekmurec, kmetijski minister mag. Dejan Židan. Kot pravi Stanka Dešnik, direktorica GP Goričko, gre »modrovalnico«, kaj spremeniti in postoriti, da bo Goričko dihalo s polnimi pljuči tudi v kmetijstvu.