Levji delež k temu, da je bila v letošnjem januarju  vrednost odkupa kmetijskih pridelkov za 4 % višja kot januarja 2016 (a za skoraj 20 % manjša od vrednosti odkupa v decembru 2016), ima odkupna cena mleka, ki je v porastu in marsikje za mleko standardne kakovosti že presega 0,30 centa za liter. Uradna državna statistika odkup deli v tri standardne skupine: poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo ter živinoreja.

Od 35 milijonov evrov skupnega januarskega kmetijskega odkupa je kar 32 milijonov odpadlo na skupino živinoreja (torej mleko in mlečni izdelki, živina, perutnina, jajca,…). Pri mleku je zaznati rast vrednosti odkup na medletni ravni za 3,1 %, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa je odkupna cena mleka v vrednostnem smislu višja za 4,4 %. Od že omenjenih 32 milijonov jih skoraj 13,5 milijona januarja odpade prav na mleko. V tej skupini je omembe vredna tudi živinoreja (odkup je bil ta mesec 10,1 milijona, kar je 10,3 % znižanje od prejšnjega meseca ter za 13,7 % povečanje od januarja 2016) in perutnina (6,2 milijona evrov ali za 11,2 % manj od decembra 2016 in 6,1 % manj od prvega meseca prejšnjega leta).