Svijet Putovanja in Cenzura .si sta sedaj prijatelja.
13:21
12:36
12:30
Unregistered Anonymus je komentiral/a na Tektit
12:00
Geza Grabar

Zadnji komentarji

Stanka

2017-03-24 23:51:42


Dogodek je organiziral Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj z Zvezo Slovenije podeželske mladine v gradu Grad. Zavod je po sklepu vlade RS upravljavec zavarovanega območja narave in območja Nature 2000, kjer se zavedamo, da je ohranjanje narave in slikovite kulturne krajine, (ene poslednjih v Evropi, kjer so še opazne sledi samookrbnih kmetij), možno v sodelovanju s kmeti in drugimi lastniki in uporabniki zemljišč, ki se zavedajo pomena ohranjanja narave in storitev, ki jih ta nudi njim pri pridelavi hrane brezplačno. Zato je pomembno v polilogu načrtovati rabo tal in v prostoru, kulturni krajini, razmejiti površine, ki bodo namenjene intenzivni-konvencionalni pridelavi z uporabo kemije, ekološki pridelavi brez kemije ter na površine, kjer bodo po naravnih zakonitostih rasle mejice, grmišča, obvodna vegetacija, kjer se bodo ustvarili bio-koridorji, kjer bodo mokrotni travniki sprejemali poplavno vodo brez škode za posevke, kjer bo vegetacija držala zemjo pred plazenjem, kjer bo rastlinstvo čistilo sprana hranila iz njiv in zadržalo sediment v jarkih, kjer bodo osuševalni jarki hkarti tudi namakalni in več - vse to bi bilo možno usmerjati s krajinskimi načrti rabe za vsako vaško skupnost posebej - seveda ob vključevanju vseh uporabnikov in v dogovoru z vaščani. Zavod nagovarja in ponuja prostor vsem, ki so pripravljeni izboljšati prakso urejanja kmetijskega prostora in dvigniti kakovost urejanja podeželja, da bo ta urejen in rabljen tako, da bo primeren za vse in bo nudil blaginjo vsem. Mladi so tu ključni, zato se veselimo njihovih nadaljnjih korakov. Vabimo pa medije, da kdaj pišejo tudi o stanju narave. o goričkih travnikih pa je na voljo film: https://www.youtube.com/watch?v=1tETITORPlo

Prijatelji

uros neudauerziliute88edita editaFlexo EcoAlenka NagličAlen  OsenjakKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Franc FortunaVlasta KunejBarbara RemecKristijan  HrastarDragica HericDarja Zemljič
Mladi kmetje na Goričkem se bodo povezali
 

Glavno sporočilo pred nekaj trenutki končanih 6. Grajskih večerov za Goričko, ki so pod naslovom Perspektive mladih kmetov na Goričkem potekali v prostorih gradu Grad na Goričkem je, da je prišlo do neformalne povezave mladih v iniciativno skupino, ki bo v naslednjih dneh osnova za trdnejšo pravno oblikov povezovanje mladih kmetov na Goričkem. 

Kot so ugotavljali številni razpravljavci, med njimi tudi prekmurski rojak, prof. dr. Emil Erjavec z ljubljanske biotehniške fakultete, med drugim tudi vodja Sveta za kmetijstvo za podeželje, ki ga je kot svoj posvetovalni organ ustanovil kmetijski minister mag. Dejan Židan, pri Gradu prav tako prisoten ta večer, je prav Goričko ena od slovenskih pokrajin, kjer je povezovanje na različnih ravneh najmanj. To je še zlasti izrazito na področju kmetijstva. Vsi so se strinjali, da prihodnosti kmetijstva brez mladih tudi na Goričkem ni mogoče graditi, zato se njihov glas mora slišati. Da bi to dosegli, pa  jih je v potrebno povezati z vseh koncev in krajev tega našega najseverovzhodnejšega dela države. Kot so menili številni mladi, je Društvo podeželske mladine Goričko Bodonci, ki je nekoč zelo uspešno delovalo - in še deluje, na ožjem območju osrednjega  Goričkega, bilo namreč premalo ciljno naravnano za reševanje težav mladih goričkih kmetov in bolj s poudarkom mladih do druženja.  Po Židanovih podatkih, ki je prav tako doslej pogrešal masovnejše organizirano podeželsko mladino na Goričkem, je bilo lani z Goričkega vloženih 2.800 subvencijskih vlog (od 6.773 vseh z obeh bregov Mure), od tega jih je  le 140 uveljavilo dodatek za mladega kmeta. Le 27 - 7 kmetic in 20 kmetov, pa jih je v zadnjih dveh letih oz. v novi finančni perspektivni uspešno kandidiralo na razpis za mladega prevzemnika. Vse to kaže, da trenutno veliko mladih prihodnosti v kmetijstvu na Goričkem ne vidi, zato jih je potrebno tudi s formalno obliko povezovanja enako- ali vsaj podobno mislečih, animirati.  

Da bi čim prej zagnali kolesje v tej smeri, in storili nove korake v smeri uspešne kmetijske pridelave v tem delu gričevnatega Prekmurja, je kar sam na tem srečanju  predlagal trdnejšo obliko povezovanja mladih kmetov in vseh tistih, ki so kakorkoli povezani s podeželjem. Skupina se bo prvič na formalnem srečanju sestala že prihodnji petek, najverjetneje v prostorih KGZ Murska Sobota, kjer bodo ustanovljeni tudi njeni organi. Na »modrovalnici«, kakor je organizator – Krajinski park Goričko ob trdni navezavi Zveze slovenske podeželske mladine, poimenoval s strani mladih z Goričkega dobro obiskano srečanje, pa so bili predstavljeni slovenski izsledki mednarodnega projekta PEGASUSS kot oblike za prepoznavanje razvojnih potencialov kmetijstva  marginalnih pokrajin. Ob Goričkem so vanje v Sloveniji vključili tudi kmetijstvo in gozdarstvo v alpskem svetu - Solčavo v Logarski dolini, povezavo rekreativni urbani gozdovi Celje ter potencialni krajinski park Središče ob Dravi.

Več v eni od tiskanih izdaj Kmečkega glasa v rubriki Mi mladi.  

 

Geza Grabar
Geza Grabar
Objavil/a 2017-03-24 23:51:42 (Mar 24, 2017)

ZADNJE OBJAVE

close_btn