Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami je naslov 2-letnega mednarodnega projekta Interreg Slovenija-Avstrija, podprtim s sredstvi EU oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj. Danes je bila na KGZ Murska Sobota, ki je v okviru KGZS eden od štirih projektnih partnerjev iz Slovenije (ter dveh iz Avstrije), prva od petih delavnic.

Več v prilogi Kmečkega glasa o ekološkem kmetijstvu.