Po nekaj letih premora je KGZS-Zavod Murska Sobota danes ponovno odprl vrata z ogledom dejavnosti te najpomembnejše razvoje in strokovne inštitucije s področja kmetijstva v Pomurju. Na prireditvenem prostoru pod šotorom na dvorišču so se v sliki in besedi predstavili oddelki zavoda – za kmetijsko svetovanje; za živinorejo, selekcijsko službo z osemenjevalnima centroma ter za laboratorij in raziskave.

Obenem so zaznamovali 90 let načrtnega selekcijskega dela v pokrajini ob Muri (leta 1927 je bilo v Nedelici pri Turnišču ustanovljeno prvo rejsko društvo), in ob tej priložnosti štirim posameznikom podelili priznanja za delo v selekciji. Iz rok kmetijskega ministra mag. Dejana Židana, direktorja KGZS Cvetka Zupančiča in direktorja soboškega zavoda Franca Režonje so jih dobili nekdanji direktor zavoda dr. Alojz Slavič za delo pri razvoju pomurske zasebne prašičereje, na zavodu nekdanji vodja oddelka za živinorejo Franc Šonaja za ohranjanje in napredek lisaste pasme v Pomurju in v Sloveniji, in dve kmetiji: govedorejska Andrejč iz Sodišincev, ki je vse od začetka selekcijskega dela v Pomurju vključena v načrtno delo reje bikovskih mater in prašičerejska Galunder iz Veržeja za vzorno vodeno vzrejno središče.  

Dogodek so zaključili z revijo (mladih) plemenskih bikov osemenjevalnega središča, ki skupaj s KGZ Ptuj tvorita slovenski osemenjevalni center za lisasto pasmo.