Začetki namakanja za kmetijstvo segajo nekaj desetletij nazaj, ko sta bila konec 80. let prejšnjega stoletja na Ptujskem polju skoraj sočasno zgrajena prva namakalna sistema (NS) s črpanjem vode iz kanala Drave za hidroelektrarno Formin: NS Gajevci-Placerovci in NS Formin. Doslej skupaj pet namakalnih sistemov že obsega 1.600 hektarjev. Tik pred realizacijo je 1.200 ha novih sistemov – od Hajdine, Ptuja, Vidma pri Ptuju in Kidričevega, v bližnji prihodnosti pa naj bi bilo pod namakanjem še 1.400 hektarjev novih polj.

Glede razpoložljivosti vode v Podravju ni težav, saj lahko iz reke Drave oz. kanala za pretočni hidroelektrani Zlatoličje in Formin, ki se razteza od Maribora do Ptuja in po 6,5 km dolgem dravskem akumulacijskem Ptujskem jezeru od Markovcev do Ormoža, za potrebe kmetijstva oz. namakanja koristijo kar 22 m3 vode na sekundo.  Po nekaterih študijah bi lahko namreč iz njega namakali kar do 28 tisoč hektarjev njiv.

Zahvaljujoč rednemu namakanju prav z območja Ptujskega polje prihajajo eni največjih pridelovalcev zelenjave in krompirja v državi.