Kot poroča uradna državna statistika, je bilo leta 2016 namakanih 3.133 hektarjev zemljišč, to je za 1,3 % manj kot v prejšnjem letu. Po strukturi vseh zemljišč več kot polovica (55 %) odpade na njive in vrtove, v 15-odstotnem deležu sledijo sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, v kar 13 % pa so bile namakane površine smučišča (zasneževanje),  12 % športna igrišča in  v le 4 % so bile namakane površine rastlinjaki, travniki in vinogradi. Sicer je bilo vseh kategorij kmetijskih zemljišč namakanih 2.354 ha ali nekaj več kot 75 % vseh namakanih površin.

Za namakanje  se je porabilo 3,4 milijona m3 vode ali za 7 % manj kot v prejšnjem letu. Največ vode, kar 52 %, je bilo za potrebe namakanja pridobljene iz zbiralnikov, sledi tekoča voda (24 %), podtalnica (19 %), preostali vodni vir pa je javni vodovod in drugi viri.