V posebni prilogi Kmečkega glasa Maribor z okolico, ki bo izšla to sredo, 28. junija, objavljamo tudi obširni pogovor z direktorjem KGZ Maribor. Z odkritim in kritičnim sogovornikom je beseda tekla o vseh tegobah, s katerimi se sooča to eno najbolj kmetijskih območij v Sloveniji. Ob smiselnosti izvajanja letalske obrambe proti toči, shemah za omilitev škod v kmetijstvu kot posledic naravnih nesreč, usodi in pomenu vinogradniško-vinarske družbe Vinag in še o čem – tudi smiselnosti gradnji tovarne Magne na najboljših kmetijskih zemljiščih. Za pokušino le en njegov odgovor na naše vprašanje - 10 evrov za kvadratni meter, kolikor so kmetje dobili za bodoči  industrijski kompleks v Hočah, ali če to prevedemo v hektar – 100 tisoč evrov, je denar, ki sili h kapitulaciji lastnikov teh kmetijskih zemljišč. Kdaj bi s pridelki s hektarja njive na svoj račun lahko vknjižili tolikšne vsote?  

»Tukaj pogrešam stanovski ponos lastnikov zemljišč, kmetov. Je že res, da je cena privlačna in takšnega finančnega izkupička ni moč pridelati v nekaj desetletjih. Vendar izguba teh zemljišč je trajnostna. Ni več povratka. Slovenija je na repu držav z najmanj njivskimi površinami na prebivalca. A ni poslanstvo kmetijstva prehranska varnost svojih državljanov? To je poslanstvo kmeta in uradne politike.«