Svijet Putovanja in Cenzura .si sta sedaj prijatelja.
13:21
12:36
12:30
Unregistered Anonymus je komentiral/a na Tektit
12:00
Geza Grabar

Zadnji komentarji

Stanka

2017-03-24 23:51:42


Dogodek je organiziral Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj z Zvezo Slovenije podeželske mladine v gradu Grad. Zavod je po sklepu vlade RS upravljavec zavarovanega območja narave in območja Nature 2000, kjer se zavedamo, da je ohranjanje narave in slikovite kulturne krajine, (ene poslednjih v Evropi, kjer so še opazne sledi samookrbnih kmetij), možno v sodelovanju s kmeti in drugimi lastniki in uporabniki zemljišč, ki se zavedajo pomena ohranjanja narave in storitev, ki jih ta nudi njim pri pridelavi hrane brezplačno. Zato je pomembno v polilogu načrtovati rabo tal in v prostoru, kulturni krajini, razmejiti površine, ki bodo namenjene intenzivni-konvencionalni pridelavi z uporabo kemije, ekološki pridelavi brez kemije ter na površine, kjer bodo po naravnih zakonitostih rasle mejice, grmišča, obvodna vegetacija, kjer se bodo ustvarili bio-koridorji, kjer bodo mokrotni travniki sprejemali poplavno vodo brez škode za posevke, kjer bo vegetacija držala zemjo pred plazenjem, kjer bo rastlinstvo čistilo sprana hranila iz njiv in zadržalo sediment v jarkih, kjer bodo osuševalni jarki hkarti tudi namakalni in več - vse to bi bilo možno usmerjati s krajinskimi načrti rabe za vsako vaško skupnost posebej - seveda ob vključevanju vseh uporabnikov in v dogovoru z vaščani. Zavod nagovarja in ponuja prostor vsem, ki so pripravljeni izboljšati prakso urejanja kmetijskega prostora in dvigniti kakovost urejanja podeželja, da bo ta urejen in rabljen tako, da bo primeren za vse in bo nudil blaginjo vsem. Mladi so tu ključni, zato se veselimo njihovih nadaljnjih korakov. Vabimo pa medije, da kdaj pišejo tudi o stanju narave. o goričkih travnikih pa je na voljo film: https://www.youtube.com/watch?v=1tETITORPlo

Prijatelji

uros neudauerziliute88edita editaFlexo EcoAlenka NagličAlen  OsenjakKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Franc FortunaVlasta KunejBarbara RemecKristijan  HrastarDragica HericDarja Zemljič
Pred ekološkim kmetijstvom so v Sloveniji (še) veliki načrti
 

Kot v strokovnem prispevku v današnji prilogi Kmečkega glasa Maribor z okolico ugotavlja dr. Tamara Korošec, na mariborskem zavodu KGZS specialistka za ekološko kmetovanje, ima na tem področju naša država še veliko načrtov in neizpolnjenih zavez.

Kot spomni dr. Koroščeva, je  Vlada RS že leta 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ANEK), s katerim si je postavila cilj, da bi v Sloveniji do leta 2015 imeli 15 % kmetij in 20 % kmetijskih zemljišč preusmerjenih v ekološko kmetovanje. «A načrtovanega cilja nismo dosegli. S trenutnim številom 3.518 kmetijskih gospodarstev ali 4,8 % vseh in 43.578,76 ha kmetijskih površin (9,03 % vseh) smo še vedno daleč tudi od cilja, ki smo si ga zadali v PRP 2014–2020,« piše v prispevku.

Do konca 2023 ima Slovenija cilj, da bi bilo pet tisoč kmetij in 55 tisoč hektarjev površin v ekoloških pridelavi. Izziv je velik, enako je to tudi velik razvojna priložnost za številne kmetije. 

Geza Grabar
Geza Grabar
Objavil/a 2017-06-28 15:34:02 (Jun 28, 2017)

ZADNJE OBJAVE

close_btn