Slovenske mlekarne so po podatkih državne statistike (SURS) lani (v primerjavi z letom 2015) proizvedle več fermentiranih mlečnih izdelkov in masla, proizvodnja drugih skupin mlečnih izdelkov pa se ni bistveno spremenila. Izvozili smo več kot 318.000 ton mleka (od tega skoraj 253.000 ton polnomastnega v zbirni embalaži).

Tako je bilo pri nas lani proizvedenih skoraj 157.200 ton konzumnega mleka ali za 1,2 % več kot v letu 2015. V proizvodnji konzumnega mleka se že od leta 2010 povečuje delež polnomastnega mleka, in ta trenutno predstavlja že 75 % proizvodnje vsega konzumnega mleka.

Lani je naše država izvozila več kot 304.000 ton mleka (12 % več kot v letu 2015), kar je največ doslej.. Od tega je bilo skoraj 253.000 ton polnomastnega mleka v zbirni embalaži. Uvozili pa smo najmanj mleka od leta 2007 naprej, in sicer  manj kot 42.000 ton (ali 17 % manj kot v prejšnjem letu). Tudi to dokazuje, da imajo naši trgovci v svoji ponudbi vse več slovenskega (konzumnega) mleka, ne pa tudi sira in drugih mlečnih izdelkov, zlasti namazov in masla.

Če je proizvodnja smetane pri nas že tri leta skoraj enaka (dobrih 12  tisoč ton), pa se je lani močno (za več kot 15 %) povečala proizvodnja fermentiranih mlečnih  izdelkov, in je ta znašala skoraj 34.300 ton. Zlasti se je močno povečala proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov brez dodatkov (za več kot 19 %), medtem ko je bilo fermentiranih mlečnih izdelkov z dodatki proizvedenih skoraj 7 % več. Fermentiranih mlečnih izdelkov smo uvozili več kot 6 % manj, vendar še vedno skoraj 14.000 ton, medtem ko se je izvoz povečal na več kot 10.000 ton, kar je za skoraj 48 % več  kot v 2015. Tudi lani pa je bilo v naši državo uvoženega skoraj 7.800 ton več sira, kot so ga proizvedle slovenske mlekarne. Domača proizvodnja je namreč znašala dobrih 15.500 ton. Pri nas se je povečala proizvodnja svežih sirov, medtem ko je bila  proizvodnja zrelih in topljenih sirov manjša. Uvoz sira v Slovenijo se je lani povečal za 9 %; še bolj se je povečal izvoz sira: ta je bil v letu 2016 skoraj za 55 % večji kot v 2015 in je znašal več kot 8.100 ton.

Tudi uvoz masla (in namazov) že dohiteva domačo proizvodnjo: uvoženega je bilo skoraj 2.300 ton, proizvedenega pa več kot 2.500 ton

Mlekarne so v letu 2016 proizvedle 6 % več masla in namazov kot v predhodnem letu, uvoz pa se je povečal za več kot 10 %. Izvoz masla je zadnja leta nizek, tudi v letu 2016 je bilo izvoženega manj kot 100 ton masla.

Povečala se je proizvodnja mlečnih napitkov, proizvodnje zgoščenega mleka lani statistika ni zabeležila, pa tudi proizvodnja mleka v prahu je bila nekoliko nižja kot v letu prej.

Če izvoz iz uvoz mleka in mlečnih izdelkov pogledamo še iz finančnega zornega kota, ga je Slovenija lani izvozila za skoraj 135 milijonov €, uvozila pa za skoraj 141 milijonov €.  Skupni vrednosti izvoza se je povečala za 2,5 %, vrednost  uvoza mleka in mlečnih izdelkov pa je bila skoraj enaka kot lani. Glavni slovenski izvozni artikel v tej kategoriji je še vedno polnomastno mleko v zbirni embalaži; izvozimo  ga več kot za 70 milijonov €. Zaradi slabše cene mleka se je ta vrednost zmanjšala za 6 milijonov €, pa četudi je bila količina večja za več kot 6 %. Glavni uvozni mlečni izdelek pa so še vedno siri; uvozimo jih za več kot 78 milijonov €.