Kot pravi Draga Zadravec, specialistka za poljedelstvo na KGZS-Zavod Maribor, so v poletnem času na območju SV Slovenije ujme s točo ali brez nje vzrok za veliko škode tudi v kmetijstu. Eno zadnjih neurij je bila minulo sredo, ko je toča klestila od Slovenske Bistrice, čez Rače in Fram do Dupleka in Voličine. Zato je občasno potrebno posevke tudi presejati. Preden se odločimo za presejavanje, se je smiselno posvetovati s kmetijskim svetovalcem, ki bo po ogledu znal svetovati najbolj primerno rešitev, dodaja.

»Ukrepe je vedno potrebno prilagoditi dejanskemu stanju, zato klasičnega recepta za ukrepanje ni. Na žitih pred žetvijo ujme povzročijo poleganje posevkov, toča pa dodatno izbija zrnje iz klasja. Trenutno so ječmeni na lažjih tipih tal zreli in večinoma že požeti. Zato je pri ječmenih smiselno takoj, ko to vremenske in talne razmere omogočajo in se rastline posušijo, čim prej opraviti spravilo. Zrnje lahko skladiščimo pri najvišji vlagi 13-14 %; če je vlaga ob žetvi višja, je pred skladiščenjem potrebno opraviti sušenje.  Nekateri posevki ječmena na težjih tipih tal še niso bili zreli za žetev, ujme pa so že povzročile poleganje in je toča izbila zrnje iz klasja. Za te posevke bo potrebno počakati, da klasje popolnoma dozori in se posuši. V teh primerih bo smiselno opraviti žetev tudi pri višji vlagi in potem opraviti dodatno sušenje, ker bomo na ta način preprečili razsipanje zrnja in morebitno kaljenje zrnja,« svetuje denimo, kako ravnati v primeru na zaradi ujm prizadetih posevkih ječmenih. Podobno ukrepanje pa velja tudi za druga strna žita.

V svojem strokovnem nasvetu, ki bo objavljen v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa, se je dotaknila tudi ukrepov pri koruzi, oljnih bučah, krompirju in soji.