Takoj, ko slišimo za priimek Küčan, v kmetijskih krogih, pa tudi sicer, pomislimo na kmečkega sindikalista in dolgoletnega pogajalca kmetov za odkupne cene pšenice, Franca Küčana. A v predstavitvi kandidatov za septembrski izbor za mladega gospodarja leta v eni od prihodnjih številk kajpjak ne bomo govorili o Francu, pač pa njegovemu sinu Dejanu. Slednji je konec leta 2015 kot mladi prevzemnik nosilec in lastnik 74-hektarske poljedelsko-govedorejske kmetije, na kateri redijo tudi 27 glav goveje živine, od tega je 7 krav molznic. Kmetija, ki je ena večjih v bližnji okolici, pa se je že pred leti usmerila v številne dopolnilne dejavnosti. Dejan ima prav na tem področju zaradi bližnjih Moravskih Toplic veliko razvojnih načrtov, kakor tudi z govedorejo. Dolgoročno namreč načrtuje gradnjo hleva po najsodobnejših standardih. Tako kot oče, pa je tudi sam kritičen do trenutnih razmer v kmetijstvu.

Več v njegovi predstavitvi.