Tako je mogoče sklepati iz najnovejših podatkov uradne državne statistike, saj so bil cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, torej kmetih, junija letos na v primerjavi z enakim obdobjem lani v povprečju višje za 9,2 %, cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 9,9 %, cene rastlinskih pridelkov pa za 7,8 %.

Pri rastlinskih pridelkih so na medletni ravni najvišji skok doživele cene sadja, in sicer za 26,8 % (najbolj se je zvišala povprečna cena jagod in jabolk), cene vina pa za 7,9 %. Znižanje pa so dosegle zelenjadnice (v povprečju za 2,7 %), in sicer najbolj solate, kumare, čebula in stročji  fižol.  

V skupini živali in živalski proizvodi so se od junija 2016 cene živali za zakol zvišale za 2,4 % (najbolj prašičev); med živalskimi proizvodi, kjer je bila povprečna rast 20,9 %, pa je najbolj izstopala odkupna cena mleka, ki je v enem letu narasla za 25,7 %.

Cene živali za zakol so bile v juniju 2017 v povprečju višje za 2,4 % (najbolj se je zvišala povprečna cena prašičev), cene živalskih proizvodov pa v povprečju za 20,9 % (povprečna cena mleka je bila višja za 25,7 %).

Kot še poročajo statistiki, pa so cene rastlinskih pridelkov v celotnem drugem četrtletju 2017   glede na isto obdobje prejšnjega leta v povprečju višje za 7,0 %; cene  živali in živalskih proizvodov pa za 9,4 %. Na zvišanje prvih so  vplivale zlasti višje cene sadja in vina; cene zelenjadnic, krompirja in žit so bile namreč nižje kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Na rast cen živali in živalskih proizvodov pa najbolj povprečna cena mleka (za 23,1 %).