»Zaključujemo 55. sejem AGRA in kot organizatorji smo lahko več kot zadovoljni, saj lahko o njem govorimo v samih presežkih: 1820 razstavljavcev iz 36 držav na 72 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin je največ, kar je bilo predstavljeno na Agri v zgodovini tega sejma. Pa tudi dežela partnerica je bila največja država na svetu. Ljudska republika Kitajska se je prvič predstavila s svojo nacionalno predstavitvijo s kar 24 podjetji. Poleg Kitajske je bilo še nekaj dežel, ki so se na Agri predstavile prvič. To so tiste, ki so sodelovale na mednarodni konferenci srednje - in vzhodnoevropskih držav pobude 16+1. Bilo je tudi največ spremljevalnih dogodkov, kar 160, od tega čez 90 strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz o najaktualnejši problematiki v kmetijstvu in vsakdanjemu življenju.

Podelili smo čez 1200 medalj s šestih mednarodnih strokovnih ocenjevanj kakovosti, kar je 5 odstotkov več kot prejšnja leta. Največ je bilo tudi eminentnih gostov, če naštejem samo nekatere: od kmetijskega ministra Ljudske republike Kitajske, štirih ministrov srednje - in vzhodnoevropskih držav ter kar 16 ministrskih delegacij iz Evrope. Veliko je bilo gospodarskih delegacij. Nenazadnje je bil tukaj celotni politični vrh Slovenije, ob predsedniku republike, ki je sejem odprl, še predsednika DZ in DS, predsednik vlade, pet ministrov: za gospodarstvo, za delo, družino in socialne zadeve, za obrambo, za zamejce in seveda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je sodeloval na vseh pomembnih dogodkih.

Sejem AGRA 2017 je potekal v znamenju trajnostnega turizma za razvoj, trajnostnega kmetovanja, hrane iz bližine. Če bi iz vseh vsebin potegnili rdečo nit, ki je prepredala strokovne in druge dogodke, bi lahko rekli, da je bila v trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah. O teh temah so govorili skoraj vsi pomembni predstavniki, tako na področju politike kot stroke.

Za sejem je izrednega pomena sodelovanje vseh ključnih državnih strokovnih, poslovnih, zborničnih in državnih institucij na čelu z MKGP, ki je razen z razstavnim prostorom dajalo glavno vsebino tudi strokovnemu delu dogajanja. Pomembno pa je tudi, da na Agri 2017 razstavljavci niso ponujali vse, pač pa najboljšo kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo in drugo, kar je namenjeno kmetijstvu ter tisto, kar prihaja iz kmetijstva v obliki vrhunskih pridelkov in izdelkov živilske predelave.

Skupna ugotovitev razstavljavcev in gospodarstvenikov, ki so obiskali sejem je, da je v kmetijski in živilsko-predelovalni industriji še veliko priložnosti. Pridelati znamo vrhunske pridelke, vendar je cena, ki jo dosežemo, prenizka. Vanjo bi morali vključiti tudi trajnostni razvoj in preprečevanje posledic podnebnih sprememb.

Več kot 120.000 obiskovalcev sejma v šestih dneh, med katerimi jih je bilo preko 15 odstotkov iz tujine, je več kot smo v teh sušnih avgustovskih dneh lahko pričakovali. Pomembno je, da se je na sejmu razvijal optimizem, ki sloni na zadovoljnih obiskovalcih in razstavljavcih.«