Eden od največjih ponosov kmetov, usmerjenih v gospodarsko rejo živali, so kakovostne, zdrave in v skladu s trendi v selekcijskim programom rejene živali. O omenjenih dejstvih smo se lahko iz prve roke prepričali tudi na nedavno končanem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer imajo strokovne razstave goveje živine tudi najdaljšo tradicijo.  

Številni obiskovalci so si lahko letos skupaj ogledali 43 živali iz štirih kolekcij: breje plemenske telice, ki so prevladovale, krave dojilje s teleti, nekaj je bilo plemenskih bikov in dva vola. Kot se za tovrstne sejemske razstave spodobi, so bile predstavljene živali vseh štirih pasem, ki so prisotne v Sloveniji: svetlo lisaste, črno-bele, rjave in cikastkega goveda kot avtohtone pasme. V prvih treh kategorijah so živali tudi ocenili.

Več o razstavi in rezultatih v prihodnji številki tiskane izdaje Kmečkega glasa.