Statistično sicer zaradi skoka cen v sadjarstvu ter pri sadikah in cvetju (okrog 60 %), a realno zagotovo zaradi 23,5-odstotne rasti cen živalskih proizvodov (v prvi vrsti mleka) v obdobju med letošnjim in lanskim julijem, so se cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih na medletni julijski ravni v povprečju povišale za kar 10,9 %.

Kot je zabeležila uradna državna statistika (Statistični urad Republike Slovenije) so bile v tem času cene živali in živalskih proizvodov v povprečju višje za 10,1 %, cene rastlinskih pridelkov pa za 12,2 %.Iz slednje skupine so bile cene sadja (predvsem jabolk) so bile občutno višje kot leto prej (kar za 69,1 %), višje pa so bile tudi cene zelenjadnic (v povprečju za 5,5 %), žit (v povprečju za 11,7 %) in vina (v povprečju za 10,1 %). Cene krompirja so se znižale v povprečju za 11,6 %.

Iz skupine živali in živalski proizvodi so julijske cene v enem letu narasle za 10,1 %,
Samo cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 23,5 % višje kot leto prej: povprečna cena mleka se je v tem času zvišala za 27,5 %, cene živali za zakol pa so bile višje za 1,1 % (cena prašičev je bila v povprečju višja za 8,1 %, cene govedi pa za 3,3 %). Ker vrednostno med vsemi kmetijskimi pridelki promet z mlekom predstavlja blizu 2/3 celotne mesečne realizacije, je tudi razumljivo, da se je slika na globalni ravni vseh kmetijskih pridelkov tako občutno povečala.

Če se ozremo sedem let nazaj, so bile letošnje julijske cene vseh kmetijskih pridelkov v primerjavi z letom 2010 višje za 17,3 %. Samo rastlinskih pridelkov za 12,6 % višje (rast cen pri žitih je bil za 9,4 %, industrijskih rastlin za 15,3 %, zelenjadnic, sadik in cvetja za 24,8 % - samo sadik in cvetja kar za 146,9 %, krompirja za vsega 1 %, sadjarstva za 116,9 % ter vina za 24,5 %; živali in živalskih proizvodov pa za 11,3 %, od tega se je cena živali za zakol julija letos v primerjavi z istim obdobjem sedem let nazaj povišala za 10,4 %, živalskih proizvodov (torej tudi mleka) pa le za pičlih 12,5 %.