Površine, namenjene oljni ogrščici, so  bile ob letošnji žetvi letos spet večje, saj so po podatkih SURS znašale 3.435 hektarjev. To je za 9 % več od lani.  Vendar je to še vedno skoraj pol manj kot v letu 2013, ko so je te kulture pridelovalo največ (na rekordnih 6.131 hektarjih). Po naraščanju površin, namenjene oljnim bučam v zadnjih letih, smo letos zaznali večji upad, saj so se površine za pridelavo te oljnice zmanjšale za skoraj 910 hektarjev (17 %). Kljub temu so jih skupaj pridelovali na 4.500 hektarjev površine.

Za skoraj četrtino se je letos povečala tudi pridelava sončnic, saj so jih pridelovalci  zasejali na skoraj 300 hektarjev njiv. Skupne površine, zasajene s krompirjem, je bila letos skoraj enaka kot leto prej oziroma se je celo povečala za 7 hektarjev. Pridelava te najbolj razširjene gomoljnice je tako obsegala 3.171 hektarjev. To pa je vseeno štirikrat manj kot v letu 1991, ko so ga pridelovali na več kot 13.000 hektarjih.

Površina njiv v prahi je bila letos za 19 % večja kot v preteklem letu: v 2017 je namreč počivalo 1.316 hektarjev njiv.