Z včerajšnjo predstavitvijo po 11 letih nove slovenske kampanje sladkorne pese, ki je bila v Moravskih Toplicah, je bilo poudarjeno, da je skupaj 35 pridelovalcev za hrvaško tovarno Viro iz Virovitice v letošnjem letu na 74,8 ha skupaj pridelalo 4.460,99 ton neto pese. Preračunano na hektar to pomeni 59,46 t, sladkorna stopnja oddane količine pa je v povprečju znašala 15,21 %.

Iz natančne rekapitulacije letošnje pridelave sladkorne pese, ki jo je kot kooperant organizirala zadruga Kooperativa Kristal iz Ormoža, je razvidno še, da je maksimalni pridelek znašal 95,8 t/ha.

Od že omenjenih 35 obdelanih pridelovalcev – peso je sicer zasejalo 35 kmetov in ena delniška družba (SAT Ormož), so bili trije, ki so imeli hektarskih pridelek, višji od 90 t , pet od 80 do 90 t, šest od 70 do 80 t, sedem od 60 do 70 t, eden od 50 do 60 t, trije od 40 do 50 t, šest od 30 do 40 t in štirje pod 30 t. 22 pridelovalcev ali 63 % vseh je imelo sladkorno stopnjo, višjo od 15 %, mejna za odkupno ceno 36 €/t neto pese pa je znašala 16 %.  Preseglo jo je skupaj le pet pridelovalcev.

Izčrpno o letošnjih pridelovalnih vrednostih sladkorne pese ter o tem, kako so z njo zadovoljni nekateri pridelovalci, pa v eni od prihodnjih številk tiskane izdaje Kmečkega glasa.