Že konec lanskega leta je mlekarna iz Murske Sobota – še preden je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prišel do končnih vrednosti v domnevno spornem izdelku,  preventivno iz prodaje umaknila nekaj deset ton rastlinske kreme oz. smetane. Na lastno pobudo pa tudi topljeni sir. Čeprav v mlekarni obžalujejo, da se je to zgodilo, pa ne moremo mimo dejstva, da je prišlo do prijave iz vrst (nekdanjih) zaposlenih, ki so rutinirane tehnološke procese v njej dobro poznali.

Četudi potem izsledki preiskav omenjenega nacionalnega laboratorija pri rastlinski smetani niso presegle predpisanih mejnih vrednosti oziroma so bili pod mejo detekcije, so izdelek dokončno umaknili s trga; topljeni sir, na katerem pa v deklaraciji ni bil naveden eden od alergenov, pa so potem dopolnili z novo deklaracijo in ga vrnili na trg.

Robert Sevec, direktor PM pravi, da je s tem primerom mlekarna kratkoročno sicer utrpela za nekaj deset tisoč evrov gospodarske škode; dolgoročno – je prepričan, pa da je pridobila na ugledu, saj so bili izdelki umaknjeni in nekateri opremljeni z novo deklaracijo, preventivno  - vse za zdravje in varnost potrošnikov.

Več v prihodnji številki Kmečkega glasa.