Po zadnjih podatkih državne statistike (Statistični urad Republike Slovenije) je bilo novembra lani v vrednostnem smislu odkupljenih za 48,4 milijona evrov kmetijski pridelki. To je za 16 % manj od vrednosti odkupa v oktobru 2017, a za skoraj 13 % več od vrednosti odkupa ob istem času leta 2016.

Vrednost v novembru 2017 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za več kot tretjino višja od vrednosti odkupa v novembru 2016; znašala je 5,2 milijona EUR. Precej višja kot leto prej je bila vrednost odkupljenih industrijskih rastlin, soje in hmelja, po enajstih letih pa je bila ponovno odkupljena tudi sladkorna pesa. Vrednost odkupljenih žit je bila za skoraj 3 % višja kot pred enim letom (večji je bil količinski odkup pšenice, v povprečju višje pa so bile tudi cene odkupljenih žit).
Vrednost odkupljenih pridelkov iz bil tudi iz druge skupine - sadjarstvo in vinogradništvo (na medletni ravni je dosegla 7-odstotno rast), in je znašala 7,8 milijona evrov.  Glavni generator za to je bila višja vrednosti odkupljenega grozdja za predelavo. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač, sadja in sadik pa je bila nižja kot leto prej.

Precej se je odkup v vrednostnem smislu okrepi v skupini živinoreja, saj je ta bil novembra lani v primerjavi z letom pred tem višji za skoraj 12 %, in je skupaj znašal 35,1 milijona EUR. Najbolj na račun višjih odkupnih cen mleka, ki so bile v obdobju november 2016 – november 2017 višje za skoraj 25 %. Višja pa je bila tudi vrednost odkupljene živine (za skoraj 11 %) in jajc (za skoraj 8 %). Vrednost odkupljene perutnine je bila za 8 % nižja kot leto prej (manjša je bila količina odkupljene perutnine, nižje pa so bile tudi njene povprečne cene).