Pomurski ekološki center (PEC) kot neprofitni in nevladni zavod ter znanstveno raziskovalna organizacija,  ki je letos vstopil v 22. leto svojega poslanstva, se je konec leta lotil še enega  odmevnega projekta - ozaveščevalne delavnice izdelave dišeče sveče iz odpadnega jedilnega olja. Delavnico so oziroma še bodo  potekale na vseh petih osnovnih šolah v Mestni občini Murska Sobota (I, II, III, IV in Bakovci), kakor tudi v vseh enotah tamkajšnjega javnega zavoda Vrtci. Izvedbo aktivnosti je mestna občina tudi omogočila.   

Zavod je svoje poslanstvo na področju odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih usmeril na        dvoje področij: ozaveščanje za odgovorno ravnanje s tem odpadkom v vseh gospodinjstvih    mestni občini; po drugi strani pa za že omenjene skupine izvaja delavnice oziroma prikaze izdelave okolju najbolj prijazne dišeče sveče.