Na današnjem občnem zboru Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (Zveze) v Draži vasi pri Slovenskih Konjicah, bil je volilni, so izvolili nove organe Zveze. Na mestu predsednika ostaja Aleš Kotnik iz Šikol, sicer član Govedorejskega društva (GD) Ptuj. Kotnik je ob Janezu Bandurju (GD Maribor), Albertu Kocbeku (GD Slovenske gorice) in Francu Gašperju (GD Slovenska Bistrica) tudi član upravnega odbora iz Ptujske regije. V tem odboru so iz Pomurske regije Franc Štuhec (GD Ljutomer-Križevci), Drago Cetl (GD Gornja Radgona) in Branko Buček (GD Tišina); iz Celjske Primož Pevec (GD Šentjur), Andrej Podkubovšek (GD Slovenske Konjice), Klemen Potočnik (GD Slovenj Gradec) in Jani Erjavec (GD Šmarje pri Jelšah); Simon Zadrgal (GD Kamnik) iz Ljubljanske regije; Boriš Kunšič in Rajko Kos (GD Škofja Loka) iz regije Kranj in Timotej Kovač iz Notranjske.

V nadzorni odbor so bili imenovani Slavko Ostrc (GD Križevci-Ljutomer), Janez Kopač (GD Dolomiti), Marjan Murko (GD Ptuj), Borut Hohler (GD Oplotnica); v častno razsodišče pa Matija Križnik (GD Slovenske Konjice), Robi Ščap iz Turnišča in Franc Kajzer  (GD Slovenska Bistrica).

Tudi strokovni vodja za lisasto pasmo ostaja Jože Smolinger (KGZ Ptuj).